Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

مقالات آموزشی

راه در ساختمان و ساخت و ساز مدنی

آموزش تنظیم فشار بار پکیج سونیه دوال (saunier duval)

فشار بار دستگاه باید بین ۱.۰ تا ۱.۸ بار باشد.

دقت کنید که فشار بار دستگاه باید بین ۱.۰ تا ۱.۸ بار باشد.

اگر فشار بار دستگاه از ۱.۰ کمتر شد باید شیر آبی رنگ استوانه ای زیر دستگاه که شیر پر کن نام دارد (همانطور که در تصویر می بینید) را به طرف چپ باز کنیم.

ادامه مطلب
1 2 637